Årsmøter

Ordninga med kyrkjelydsmøte har eksistert heilt sidan 1873, altså godt over eit halvt hundreår før vi fekk sokneråd. Føremålet er at ein samla kyrkjelyd, gjennom eit allmøte, skal kunne uttale seg om viktige saker.
Årsmøter

Årsmøtet er først og fremst eit rådgjevande organ, men har òg avgjerdsrett i visse spørsmål. I praksis blir årsmøte oftast kalla inn når det skal takast avgjerd i lovsaker som er aktuelle for soknet. Det er til dømes kyrkjelydsmøtet som avgjer kor mange medlemmer soknerådet skal ha og når ein skal ta i bruk ny salmebok. Årsmøte rår og over innføring av ny godkjent liturgi og kva målform som skal nyttast i liturgien.

Årsmøter februar-mars 2018:

Menighetsråd: Tidspunkt: Hvor:

Dagali og Skurdalen

4.mars ca kl 12 (etter gudstjeneste)

Dagali kirke

Geilo

22.mars kl 19

Geilo kulturkyrkje

Hol og Hovet

18.februar ca kl 12 (etter gudstjeneste)

Hol kyrkje

Årsmøter

Velkommen til...

Søndag 18. Mars, 2018
13:00 Fasteaksjonsgudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Konfirmantene deltar.
Torsdag 22. Mars, 2018
19:00 Årsmøte i Geilo menighetsråd - Geilo kulturkyrkje
Søndag 25. Mars, 2018
11:00 Gudstjeneste i Sudndalen
Gamle skolehuset. Eklund.
19:00 Salmekveld i Geilo kulturkyrkje
Jensen / Bakkegaard. Påskebudskapet i bibeltekster, salmer og poesi.
Onsdag 28. Mars, 2018
21:00 Geilo kulturkyrkje: Stor operakonsert
Med Frøy Hovland Holtbakk, Johan Olsson, Martin Møller Vilbrand, Astrid Nordstad...
Torsdag 29. Mars, 2018
10:30 Gudstjeneste på Geilotun
Hansen
12:30 Gudstjeneste på Høgehaug
Hansen
18:00 Kveldsmesse i Geilo kulturkyrkje
Hansen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
20:00 Kveldsmesse i Dagali kirke
Bjørneby. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Fredag 30. Mars, 2018
11:00 Gudstjeneste i Hol kyrkje
Hansen
11:00 Gudstjeneste på Haugastøl
Bjørneby
20:00 Kveldsgudstjeneste i Skurdalskyrkja
Lørdag 31. Mars, 2018
17:00 Geilo kulturkyrkje: Pipekonserten 2018
Med Frøy Hovland Holtbakk, Aleks Weiss, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Espen Wensaas,...
17:00 Geilo kulturkyrkje: Pipekonserten 2018
Med Frøy Hovland Holtbakk, Aleks Weiss, Solfrid Nestegard Gjeldokk, Espen Wensaas,...
Søndag 1. April, 2018
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Hansen. Takkoffer til Geilo kulturkyrkje.
20:00 Geilo kulturkyrkje: Påskeevangeliet etter Matteus
Fremført av Sigurd Dahle

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.