Referat og saksdokumenter fra Hol kirkelige fellesråd og menighetsrådene.

03. Januar 2016

Her legger vi ut innkallinger og referater fra Hol kirkelige fellesråd, samt fra de tre menighetsrådene i Hol.

Vi vil fortløpende legge ut referater så snart disse er godkjent.

Menighetsrådene i Hol/Hovet og Dagali/Skurdalen godkjenner referatene på etterfølgende menighetsrådsmøte..

Noen forklaringer
  • HKF = Hol kirkelige fellesråd
  • DSMR = Dagali og Skurdalen menighetsråd
  • GMR = Geilo menighetsråd
  • HHMR = Hol og Hovet menighetsråd

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.