Tunsberg bispedømme satser på ungdom og integrering

08. April 2019
Hol har fått statlige midler til diakonstilling

Tunsberg satser på ungdom og integrering.  I budsjettforliket i høst fikk Den norske kirke 14 millioner for å satse på diakoni.

Hol er ett av 5 fellesråd i bispedømmet som etter søknad har blitt tildelt statlige midler til fast hel diakonstilling (50% lønnstilskudd). Stillingen i Hol vil få et spesielt ansvar for ungdom og vi håper en ungdomsdiakon kan være på plass fra tidlig høst.  Stillingen vil bli lyst ut før påske.

Stillingen er tuftet på et økonomisk spleiselag mellom stat, fellesråd og sokneråd og eventuelt andre aktører.

Ungdom opplever mye press i hverdagen, og et økende antall oppgir at de har utfordringer knyttet til psykisk helse. Den norske kirke har fått ferske midler til å satse diakonalt for å imøtekomme blant annet denne utfordringen.  «Dette er en fantastisk mulighet for kirka til å engasjere seg på en viktig arena, og til å utgjøre en vesentlig forskjell i unges liv» forteller rådgiver, diakoni og samfunn, Astri Olga Tretterud.

Kirkevergen

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.