Skurdalskyrkja med alterbilde til Victor Sparre
Skurdalskyrkja ble innviet av biskop Dagfinn Hauge den 7. september 1969. Arkitekter var Helge Skoug senior og junior. Kirken er bygget i mur forblendet med naturstein.

Den har et trekantet grunnplan, og trekanten bærer takkonstruksjonene. Trekanten er symbol for Den treenige Gud. Lyset kommer ovenifra gjennom de store trekantvinduene i taket (bilde på lyset fra Den treenige).

Altertavlen har kunstneren Victor Sparre laget. Den fremstiller den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. Skikkelsen stiger opp av jordtungt mønster av gammel skigardsmateriale. Kobberet irrer i grønt (Åndens farge i gamle ikoner). Tornekransen flettet av piggtråd, naglene, spydspissen, kjortelen og isopstilken med svampen peker hen mot Golgata. Men samtidig sprenger Den Oppstandne seg løs fra likkledet, og står slik Han vil komme igjen i soloppgangen fra øst.

Klokken henger i et frittstående klokketårn. Omkring 250 mennesker sokner til Skurdalskyrkja, som har rundt 150 sitteplasser. Kirken ligger ved fylkesvei 40, 12 kilometer fra Geilo.

SkurdalskyrkjaSkurdalskyrkja

 

SkurdalskyrkjaGudstjeneste i Skurdalskyrkja
Historikk
Dette skjer i Skurdalen

 

Fakta om Skurdalskyrkja
Byggeår: 1968
Byggestil: Moderne kirke i mur og naturstein
Arkitekt: Helge Skoug sn. og jr.
Altertavle: Victor Sparre
Motiv for altertavle: "Korsfestelsen og
oppstandelsen"
Regelmessig gudstjenester: Ja
Sitteplasser: 160
Adkomst: Kirken ligger like ved FV40 i Skurdalen

Avgifter for vielser
Fastboende: Gratis
Tidl.fastboende kr 3 000,-
Øvrige: kr 6 000,- + leie av prest + km. godtgjørelse