Geilo kulturkyrkje - logo
Velkommen til nytt tilbud i samarbeid med Hol kulturskole. Med musikk og lek ønsker vi å gi barna et positivt og åpent forhold til musikk.

Vi lytter, leker, spiller og lærer enkle rytmer og sanger.  Fra 4-6 år. I små grupper ca 25 min én gang pr. uke.  Oppstart uke 10, tirsdager kl 17.30. Ansvarlig: Ludmilla Petrova, piano- og orgellærer. Spørsmål og påmelding til:  ludmillapetrova@outlook.com

Menighetsråd
Hva skjer i Geilo kulturkyrkje?
26 Aug
Søndag 26. August, 2018 11:00
Ved Terje Eklund. Ofring til Geilo kulturkyrkje. Dåp.
8 Sep
Lørdag 8. September, 2018 18:00
Kammerkoret Sola Fide fra Bergen holder konsert i Geilo kulturkyrkje.
16 Sep
Søndag 16. September, 2018 11:00
Gudstjeneste i regi av PLUSS-reiser
23 Sep
Søndag 23. September, 2018 11:00
Ved Terje Eklund. 50-års konfirmanter. Ofring til Himalpartner.