Frå bygd til bygd - Skurdalen

Skurdalen er lang med godt rom mellom gårdene. Og dalen var delt i tre skolekretser. I slike bygder er det vanskelig å holde liv i et variert foreningsliv.

Lagsarbeidet var mest samlet om hovedkretsen midt i bygden. Ungdomshuset stod der. Likevel hadde hver grend sine egne sammenkomster, med hjemmene og skolehuset som samlingspunkt.

Det var lite kristelig foreningsliv i Skurdalen. I 1941 er det gitt opplysning om bare to kristelige foreninger. Lærer Ola Lia i Sør-Skurdalen var formann i Skurdalen indremisjon. Halvor Gauteplass var også formann i denne foreningen i en hel mannsalder. Halvor var ellers en allsidig kar som var mye nyttet som ”føretalsmann” ved bryllup og gravferd. I Nordgardane var Kari Pålgård formann i kvinneforeningen for Det norske misjonsselskap. I den sørlige kretsen finner vi i 1941 et egen forening for Sjømannsmisjonen.

I de nye holsbøkene ”Hol i hundre år” (Bind I, 1900-1950) kan Olav Flataaker fortelle:”Det var særleg dei på Pålgård vi rekna som lesarar. Men alle gjekk til kyrkja. Å gå til kyrkja var noko artig, det. For då måtte vi til Geilo. Dei vaksne køyrde hest, og ungane gjekk på ski om vinteren og sykla om sommaren”. Men det var få pietister i Skurdalen. ”Om søndagen når vi gjekk tur, sat det gjerne fullt vaksne karar og spela kort bortved ein rand ved vegen her. Så dei brukte nå kortleiken”.

Kirkeklokker

Lenge før Skurdalen fikk kirke hadde bygden egen gravplass og kirkeklokke. I 1938 søkte kretsen om kommunal støtte til innkjøp av kirkeklokker:

Til Hol heradstyret, Hol

Gjer oss herved so fri å koma med kostnadsoverslag på kyrkjeklokke til Skurdal. Klokka er kjøpt, og det er tanken at gravstaden skal innvigast 18.september.

Klokka kostar kr. 1767,50
           Stupul ”    150,-   
                      Kr.1917,50

Av dette er det samla inn her i bygda kr. 1400,- Me søker herved kommunen um kr. 500,- til å dekka resten av kostnadene.
Skurdal 31.august 1938”

Brevet er undertegnet Henrik Pålgård; Georg Flatåker og E. Sveingar. Hol heradstyret imøtegikk søknaden allerede dagen etter.

Sangtimer

Det var ikke sangtimer på skolen en periode. Det blir fortalt at det var så ille at når ungene fra Skurdalen kom for presten, fikk de beskjed om at de ikke trengte være med i sangen.