Frå bygd til bygd - Lien

Lien var den nest folkerikaste av kretsan, med 367 innbyggere i 1930. Den nære naboskapen til Ustedalen og tettstedet Geilo gjorde det likevel vanskelig å holde oppe et variert og selvstendig kulturliv i kretsen.

 

Frå bygd til bygd - Lien

Det samme gjelder det kristelige foreningslivet. I følge en oversikt fra 1941 var det i Lien krets bare to misjonsforeninger særskilt for denne kretsen.

 

Ingeborg H. Aaker var formann i foreningen for Det norske misjonsselskap, og lærerinnen i Lien, Elen Nyeggen Jensen, var formann i en forening for Misjon blant hjemløse. Bedhuset har vært lite brukt i senere år og periodevis vært utleid som bustadhus.