Frå bygd til bygd - Kvisla

Det kristelige foreningsarbeidet i Kvisla fikk ikke det samme tilskudde av ”vekkelseskristne” i 1930-årene som kretsene nede i dalen. Hol indremisjonsforening hadde likevel en del medlemmer fra kretsen, og den gamle misjonforeningen for Det norske misjonsselskap holdt fram som før.

Denne foreningen var kjent for den tradisjonelle misjonsbasaren trettendedag jul. Denne basaren har vært arrangert i nær hundre år fra 1890-åra til inn i 1990-tallet.

Ellers hadde Kvisla krets en barneforening for Santalmisjonen med Haldis Sand som leder det meste av tiden. Sjømannsmisjonsforeningen ”Sjøstjerna” startet i 1931. Foreningen er fortsatt i aktivitet.

I slutten av 1930-åra bygde kretsen sitt eget bedehus. Ildsjela i arbeidet for huset var Kittil Kaupang. Men andre støttet opp, mellom annet Olav H. Dybsjord og Ambjørg Tufto. Huset står like ved riksvegen i Kvislabakkene, men er solgt til private for noen år siden.