Kristuskransen

For alle livets nyanser
09. Januar 2019
En liten krans av perler laget av den svenske biskop Martin Lönnebo. En kunstinstallasjon bygget over perlene i Kristuskransen. 18 meditasjonsstasjoner med malerier, tekster og perleskåler
KristuskransenKristuskransen

Gir hjelp til å leve nær Gud og nær livet.

I løpet av noen år nå har menighetene i Tunsberg bispedømme møtt Kristuskransen gjennom kunstinstallasjonen som er laget av kunstnerne Torill Glimsdal og Anthony Wootton.

Erfaringene viser at dette har ført til gode samtaler,fornyet trosliv og økt fokus på stillhet og bønn.

Kristuskransen, en bønnekrans

Kristuskransen er en bønnekrans, et kjede av 12 runde og 6 avlange perler. Hver av perlene har sin egen betydning og  representerer viktige sider ved troen og kristenlivet. Det er den svenske biskopen Martin Lønnebo som har laget denne kransen som en hjelp til konsentrasjon og struktur i bønnelivet.

Kristuskransen som kunstinstallasjon.

Kunstnerne Torill Glimsdal og Anthony Wootton har utformet Kristuskransen som 18 meditasjonsstasjoner med malerier, tekster og ”perleskåler”. Hver av stasjonene representerer en av perlene i kransen.

Tunsberg bispedømme har kjøp denne installasjonen. Siden høsten 2008 har den reist rundt i prostiene i bispedømmet.

Om perlene

 

Gudsperlen 
er gyllen og større enn de andre perlene. Denne perlen minner oss om Gud. Tro er både forundring og tillit, på Guds eksistens.

Stillhetsperlene 
De seks avlange perlene står for taushet. Stillheten gir rom for perlenes budskap til å synke ned i hjertet. Også det vi ikke klarer å fatte med tanken, kan gro og modne i stillheten.

Jegperlen 
er hvit som perlemor. Den minner meg om at jeg er et helt spesielt menneske. Gud har skapt meg i sitt bilde. Jeg er verdifull og elsket i hans øyne. 

Dåpsperlen 
er perlen for den nye begynnelse, for nåden. Den kalles også omvendelsens perle og handler om å bli tatt imot av Gud.

Ørkenperlen
Kristuskransen er øvelser i livsmot, livslyst, ansvar og kjærlighet. Et annet ord for øvelse er askese. Ørkenperlen står for troens kamp, tvil og prøvelse, men ørkenen er også avklaringens og avgjørelsens sted.

Gledesperlen,
den blå perlen, er også kalt bekymringsløshetens perle, en rasteplass hvor plikter og utfordringer ikke stiller krav til meg.

Den første kjærlighetsperlen 
To røde perler forteller om Guds kjærlighet. Den første rommer den kjærligheten som jeg mottar fra Gud. 

Den andre kjærlighetsperlen
handler om den kjærligheten som Guds nåde skaper i mitt liv, hverdagskjærligheten. Det er den kjærligheten som jeg gir videre til min neste.

Hemmelighetsperlene
Tre små hvite perler rommer hjertets innerste hemmeligheter. De vi ikke snakker med noen om, eller som vi ennå ikke har ord for. Når jeg holder en av disse perlene i hånden, er det nok å si: ”Gud, du vet det!” 

Nattens perle
står for det svarteste i livet, alt det som tapper livet for kraft og mot.

Oppstandelsesperlen
er perlen for livet som er sterkere enn døden. Kristus er oppstanden og har brakt liv og håp til verden.

Meditasjonsfolder

 

 

Programmet utigs med forbehold om eventuelle feil og endringer. Se hele programmet under menyvalget Aktuelt og Kalender, eller ved å trykke her.