Geilo kulturkyrkje - logo

Givertjenesten


Geilo Kirkefonds Gavekonto
Bankkonto 2333.50.18915

  Gaven kan, om ønskelig, øremerkes: Kunstnerisk utsmykking, sitteplasser eller orgel.
 

Bli fast giver
Blankett for deltagelse i Geilo Kirkefonds Givertjeneste med faste innbetalinger,

fås tilsendt ved henvendelse til Hol Kirkekontor tlf .:  32 09 69 30,

e-post til post@hol.kirken.no eller til Geilo Kirkefond tlf.:  91 78 70 29.

Kirkefondets administrasjon foretar nødvendig innberetning til ligningsmyndighetene.


Alle gaver blir behandlet konfidensielt, om ikke giver ønsker noe annet.

Takk for gaven du vil gi!

Gaver til Geilo Kirkefond

gir skattemessig inntektsfradrag fra kr. 500,- inntil kr. 50.000,- pr. år.

Menighetsråd
Hva skjer i Geilo kulturkyrkje?
30 Mai
Torsdag 30. Mai, 2019 11:00
Ved Helle Maria Wolstad. Takkeoffer til NMS.
9 Jun
Søndag 9. Juni, 2019 11:00
Ved Helle Maria Wolstad. Musikk ved Lars Inge Tverberg. Takkeoffer til Ten Sing United. Dåp.
9 Jun
Søndag 9. Juni, 2019 13:00
Ved Helle Maria Wolstad. Musikk ved Lars Inge Tverberg. Takkeoffer til Ten Sing United.