Geilo kulturkyrkje

Geilo kulturkyrkje er kommunens yngste kirke. Den ble innviet 28. november 2010 og tjener som soknekirke på Geilo.
Fakta om Geilo kulturkyrkje
Byggeår 2010
Byggestil Moderne kirke i betong, glass og tre
Arkitekt W&B arkitekter AS v/
Jorunn W. Brusletto
Totalentreprenør Atlant entreprenør AS
Landskapsarkitekt Marianne Laa
Asplan Viali
Utsmykking Kjell Nupen
Regelmessige
gudstjenester
Ja
Sitteplasser 272 i kirkeromet. Med sidesal og kirkegalleri blir det rom til ca. 500
Adkomst  

Kirken ligger like ved RV40 i Geilo
Skurdalsvegen 22, 3580 Geilo
GPS: 60.53088°N, 8.20898°Ø

Forsamlingslokale  
Kirketorget ved kirkeskipets utgang fungerer som møteplass og kafé. I tillegg kan storesalen leies til forskjellige samvær
Avgifter for bryllup
Fastboende Gratis
Tidl. fastboende

kr. 3.000,-

+ leie av prest

(kr. 2.160,- + km.godtgjørelse)

Øvrige

kr. 5.000,-

+ leie av prest

(kr. 2.160,- + km.godtgjørelse)

Kirketorget er åpent
mandag til lørdag 11:00-15:00

Geilo kulturkyrkje – en brukskirke

Geilo kulturkyrkje er en brukskirke, en slags sjømannskirke på fjellet. Gudstjenester og kirkelige handlinger er fremdeles bærende elementer, men i tillegg er Geilo kulturkyrkje kunstens og kulturens sted. Kirken har stille rom – steder for ettertanke, undring og kontemplasjon – og rom for konserter, drama, dans og andre kulturinnslag. Kirken har et kunstgalleri med eksponeringsmulighet for kunstnere fra fjern og nær. Geilo kulturkyrkje

 

 

 

 

 

 

 

Flere av rommene defineres som livssynsnøytrale, og kan derfor brukes til ulike formål for personer med en ikke-kristen livssynsbakgrunn. Kulturkyrkja er i tillegg et publikumsvennlig administrasjonssenter, med tjenlige arbeidsforhold for kirkens ansatte og frivillige.

Kirken ble nominert som årets trebyggeri 2010.

Visjoner

Som en bro mellom mennesker og Gud, mellom generasjoner og kulturer vil Geilo kulturkyrkje forme gode møtesteder for nåtid og fremtid. Bygget blir et arkitektonisk monument i harmoni med landskapet på Geilo - et landemerke å være stolt av. Geilo kulturkyrkje skal være:

  • Bro mellom Gud og mennesker
  • Bro mellom medmennesker og kulturer
  • Bro mellom generasjoner
  • Bro mellom det hverdagslige og det hellige
  • Bro mellom det stille og det aktive
  • Bro mellom glede og sorg, liv og død
  • Bro mellom fastboende og tilreisende

Geilo kulturkyrkje

Kirkerommet og utsmykking

Kirkerommet er formet som en firkant. Alteret og altervinduene er plassert i et av de fire hjørnene, og utgangsdørene i de tre andre. De to bakveggene skiller to mindre saler fra kirkerommet. Veggene består av skyvedører, slik at disse salene kan åpnes opp og brukes som en del av kirkerommet. Når salene er adskilt fra kirkerommet er det anledning til å bruke dem til livssynsnøytrale handlinger, eller andre formål.

Utsmykkingen er laget av den internasjonalt anerkjente kunstneren Kjell Nupen. Nupen er født i Kristiansand i 1955 og utdannet ved kunstakademiene i Oslo og Düsseldorf.

Hovedutsmykkingen er utført under tittelen ”Uendelig reise”. Altervinduene består av 12 malerier i kunstglass, herdet på bæreglass. Tittelen på glassmaleriene er ”Fra mørke til lys”. Til disse hører også egne glassmalerier på kirkerommets hoveddør.

Til høyre for altervinduene henger et krusifiks, utført i patinert bronse og i tilnærmet normal menneskstørrelse. Døpefont og alter er hogget ut i svart granitt (diabas) fra Skåne i Sverige. Nupen har også laget to sølvlysestaker, som står fremme på alteret under kirkelige handlinger.

Orgel er ennå ikke bestilt. Innsamling til dette formålet foregår, og når tiden kommer skal orgelet plasseres i orgelnisjen i korpartiet. I dag står det ett midlertidig digitalt orgel i kirkerommet, og på søndagsgudstjenester og ved kirkelige handlinger kan også Steinway&Son-flygelet benyttes.

Kirketorget og Kjøkken

Det første som møter deg i Geilo kulturkyrkje er kirketorget. Her er det et lyst og åpent rom med bord og sitteplasser. Mandag til lørdag er kirketorget åpent fra 11:00 til 15:00, og det driftes av frivillige medarbeidere. På kirketorget er det anledning til å kjøpe kaffe, vafler og sjokolade, få omvisning i kirken, eller bare sette seg ned og nyte en god samtale.

Et moderne og velutstyrt kjøkken ligger på innsiden av kirketorget

Geilo kulturkyrkje

Kunstgalleri

Kunstgalleriet finnes på øvre plan i kirken, vendt mot Geilo sentrum. Det er et lyst og åpent lokale, men stort sett uten direkte sollys. Dette er en fordel for de kunstnere som stiller ut bildene sine i galleriet vårt. Innenfor kunstgalleriet er en mindre sal med utsikt over Veslefjorden. Mange kunstutstillinger utnytter også denne salen, som også er tenkt som et stillerom.

De første som stilte ut i galleriet var Hol kommunes ”egne” profesjonelle kunstnere Gunnveig Nerol og Rudi Juchelka. Utsillingsåpningen var søndag 28. november 2010, og den sto åpen i tre måneder. Om ikke annet tikjennegis er alle utstillinger i kunstgalleriet salgsutstillinger.

Kirkekontoret

Geilo kulturkyrkje har kontorlokaler for kirkens ansatte i Hol kommune. De fleste kontorene ligger inntil kirketorget, men kirkemusiker og kirketjenere har kontor ved siden av kirkerommet. Sokneprestene har godt rom til å ta imot samtaler ved forskjellige anledninger. Ved kirketorget ligger også kirkens servicetorg og administrasjon. Her administreres kirkelige handlinger for alle tre sokna i kommunen: Hol og Hovet; Geilo; Dagali og Skurdalen.

Barne- og Ungdomsavdeling

Geilo kulturkyrkjePå kirkens andre plan er Barne- og Ungdomsavdelingen. Denne har vinduer mot Vestlia, og den varme aftensolen skaper et lysspill på veggene. Lokalet er utstyrt med sittegrupper, bordtennis, billiard, piano og diverse spill. I tillegg til å være en plass hvor barn og unge kan bruke fritiden sin, er det et godt rom for samlinger.

 

Stor forsamlingssal

Den store forsamlingssalen ligger på baksida av kirkerommet. Den kan åpnes opp og gjøres til en del av kirkerommet. Salen brukes blant annet til fester, møter for lag og foreninger, og minnesamvær. Når salen er adskilt fra kirkerommet kan den også brukes til livssynsnøytrale seremonier. Salen kan også leies av private til minnesamvær og festlige lag, for eksempel ved dåp.

Bårerom

Geilo kulturkyrkjeBårerommet ligger på sørøstsida av kirkerommet og har egen utgang. Rommet er enkelt utstyrt uten religiøse symboler. Rommet kan brukes til livssynsnøytrale begravelser/bisettelser eller for begravelse i stillhet. Til bårerommet hører kjølerom og et lite rom for pårørende ved båremottak.

Meny

Program i

kulturkyrkja

Søndag 18. Februar, 2018
19:00 Årsmøte i Geilo normisjon - Geilo kulturkyrkje
Andakt ved Ove Bjørnsvik.
Lørdag 24. Februar, 2018
17:00 Geilo kulturkyrkje: Hasse Farmen
Kritikeryndlingen og mannen bak en av de sterkeste utgivelser i 2016, Hasse Farmen,...
Søndag 25. Februar, 2018
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Jensen. Offer til Bibelselskapet
Fredag 2. Mars, 2018
12:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Søndag 11. Mars, 2018
19:00 Søndagsmøte i Geilo Normisjon - Geilo kulturkyrkje
Ved Gunvor Kreken
Søndag 18. Mars, 2018
11:00 Fasteaksjonsgudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp. Konfirmantene deltar.
Torsdag 22. Mars, 2018
19:00 Årsmøte i Geilo menighetsråd - Geilo kulturkyrkje
Søndag 25. Mars, 2018
19:00 Salmekveld i Geilo kulturkyrkje
Jensen. Påskebudskapet i bibeltekster, salmer og poesi.
Torsdag 29. Mars, 2018
18:00 Kveldsmesse i Geilo kulturkyrkje
Hansen. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Søndag 1. April, 2018
11:00 Gudstjeneste i Geilo kulturkyrkje
Hansen. Takkoffer til Geilo kulturkyrkje.
19:00 Geilo kulturkyrkje: Påskeevangeliet etter Matteus
Fremført av Sigurd Dahle
Søndag 22. April, 2018
19:00 Søndagsmøte i Geilo normisjon - Geilo kulturkyrkje
Ved Frank Vorhaug
Søndag 27. Mai, 2018
19:00 Sangmøte i Geilo normisjon
Ved Leif og Sigrun Kaslegard